Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hermafrodit – význam cudzieho slova

obojpohlavný jedinec, ktorý má znaky oboch pohlaví