Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jamovanie, džemovanie – význam cudzieho slova

improvizácia náhodného zoskupenia hudobníkov, najčastejšie džezových