Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komora - význam cudzieho slova

miestnosť, uzavretý priestor; dutina; profesné združenie, napr. lekárska komora; časť zákonodárneho orgánu (dolná a horná komora parlamentu); v baníctve rozľahlý banský priestor; vo vodohospodárstve stavba na splavnej rieke slúžiaca na prepravu lodí cez spádový stupeň; komora strelnej zbrane, v ktorej sú uložené náboje; pôvodne panovnícka, neskôr štátna pokladňa; rybník pripravený na prezimovanie rýb a násad; miestnosť na prácu s citlivým fotografickým materiálom (tmavá komora)