Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komparz – význam cudzieho slova

zbor divadelných alebo filmových štatistov; zboristi