Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komorovanie - význam cudzieho slova

sústredenie chovných rýb do špeciálne upravených rybníkov s bohatou potravou a prúdiacou vodou; zvláštna úprava prostredia pre niektoré úžitkové druhy zvierat, napr. lesnú zver a bažanty, v záujme ich bezpečnosti a ochrany, v baníctve metódy ťažby v hrubých hnedouhoľných slojoch s malým sklonom