Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompendium - význam cudzieho slova

vedecká príručka so základnými poznatkami daného odboru