Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompendium – význam cudzieho slova

vedecká príručka so základnými poznatkami daného odboru