Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komplex - význam cudzieho slova

súbor, celok, súborná skupina, súvislá jednotka, súhrn pocitov, sebahodnotenie