Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompaciscent - význam cudzieho slova

účastník zmluvy, zmluvná strana