Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komparatistika - význam cudzieho slova

porovnávacia vedecká metóda, náuka o použití tejto metódy