Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komparatistika – význam cudzieho slova

porovnávacia vedecká metóda, náuka o použití tejto metódy