Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kompetencia - význam cudzieho slova

odbor činnosti; odborná alebo vecná príslušnosť úradného orgánu; úradná alebo iná právomoc