Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kongruencia – význam cudzieho slova

zhoda, súbeh, rovnosť, dohoda; v jazykovede zhoda v osobe, čísle a páde; v teórii čísel vzťah medzi celými číslami; v geometrii zhodnosť útvarov