Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konskripcia – význam cudzieho slova

súpis, zápis do zoznamu; sčítanie obyvateľov