Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konskripcia - význam cudzieho slova

súpis, zápis do zoznamu; sčítanie obyvateľov