Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsenzus – význam cudzieho slova

schválenie, súhlas, dovolenie, zhoda