Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsenzus - význam cudzieho slova

schválenie, súhlas, dovolenie, zhoda