Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konosement – význam cudzieho slova

prevoditeľný doklad o prevzatí tovaru na námornú prepravu