Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkurz – význam cudzieho slova

zhoda okolností; súťaž, uchádzanie sa o niečo; úpadok právnickej osoby