Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkrement – význam cudzieho slova

patologicky vytváraný pevný útvar v dutých orgánoch, kameň