Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsangvinita – význam cudzieho slova

pokrvná príbuznosť