Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsangvinita - význam cudzieho slova

pokrvná príbuznosť