Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konkurencia - význam cudzieho slova

súbeh, súťaž, súperenie, prejav hospodárskej súťaže