Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyrizmus - význam cudzieho slova

citovosť umeleckého diela, spevnosť