Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyssa - význam cudzieho slova

vo veterinárnej medicíne označenie pre besnotu