Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nihilizmus – význam cudzieho slova

popieranie všetkých spoločensko-mravných zásad, bezzásadovosť