Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitridovanie – význam cudzieho slova

tepelné tvrdenie povrchu ocele sýtením povrchovej vrstvy dusíkom v kvapalnom alebo plynnom prostredí