Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitril – význam cudzieho slova

organická dusíkatá zlúčenina na báze kyanovodíka