Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitril - význam cudzieho slova

organická dusíkatá zlúčenina na báze kyanovodíka