Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nit – význam cudzieho slova

fyzikálna jednotka jasu, značka nt