Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrit - význam cudzieho slova

soľ kyseliny dusitej; dusitan