Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nimbus – význam cudzieho slova

svätožiara; dobrá povesť, sláva niekoho; už nepoužívané označenie pre dažďové alebo snehové oblaky