Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitronatrit - význam cudzieho slova

dusičnan sodný, vo vode rozpustný nerast