Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitronatrit – význam cudzieho slova

dusičnan sodný, vo vode rozpustný nerast