Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrovanie - význam cudzieho slova

zavedenie nitroskupiny do organických zlúčenín