Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrovanie – význam cudzieho slova

zavedenie nitroskupiny do organických zlúčenín