Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektivita, objektívnosť – význam cudzieho slova

nestrannosť, vecnosť, nezaujatosť