Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektivita, objektívnosť - význam cudzieho slova

nestrannosť, vecnosť, nezaujatosť