Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obligátny - význam cudzieho slova

nutný, povinný, nevyhnutný; pravidelný, bežný