Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligopol – význam cudzieho slova

štruktúra trhu charakterizovaná malým počtom predávajúcich