Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ombrometer - význam cudzieho slova

dažďomer, zrážkomer