Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ombrometer – význam cudzieho slova

dažďomer, zrážkomer