Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligosaprobia – význam cudzieho slova

v typológii znečistenia vôd označenie pre čisté vody horských jazier a vodných tokov s malým počtom organizmov