Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ombrografia – význam cudzieho slova

popis zrážkových pomerov v konkrétnej oblasti