Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligotrofia – význam cudzieho slova

nedostatočná výživa organizmu, nedostatok živín