Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ombudsman – význam cudzieho slova

nezávislý štátny poverenec pre občianske záležitosti, ochranca verejných práv