Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ombro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom dážď, dažďový