Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oliva – význam cudzieho slova

strom z čeľade olivovitých a jeho plod s vysokým obsahom oleja