Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomato- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom meno, slovo