Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opera buffa - význam cudzieho slova

komická opera