Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opera buffa – význam cudzieho slova

komická opera