Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opera omnia – význam cudzieho slova

celé dielo vedca alebo umelca; zobrané spisy; súborné vydanie