Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opera – význam cudzieho slova

javisková hudobná dráma; súbor realizujúci opery; operná budova