Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opera - význam cudzieho slova

javisková hudobná dráma; súbor realizujúci opery; operná budova