Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oo-, ovo-, ovi- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom vajce, vaječný