Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opcia – význam cudzieho slova

prehlásenie úmyslu prijať určité štátne občianstvo alebo nejaký záväzok; zmluvná výhrada; možnosť voľby; predkupné právo