Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onto- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom bytie, poznanie