Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onto- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom bytie, poznanie