Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomatopoje – význam cudzieho slova

slovné napodobenie prírodných zvukov, zvukomalebnosť