Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomatopoje - význam cudzieho slova

slovné napodobenie prírodných zvukov, zvukomalebnosť