Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orografia – význam cudzieho slova

náuka o vonkajšej podobe zemského povrchu, horopis; vlastnosti aktívneho povrchu podmieňujúce miestne zvláštnosti počasia a podnebia