Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortodoncia - význam cudzieho slova

oblasť medicíny zameraná na štúdium a liečbu nepravidelností chrupu