Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orto-, ortho- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom správny, priamy, rovný