Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orykto- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hornina, nerast